Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından önce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında Satıcı tarafından yapılması gereken bilgilendirmeyi içermektedir. Bu bilgiler, iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

SATICI’NIN BİLGİLERİ

 

Satıcı’nın Unvanı: Arıkan Mağazacılık A.Ş.

 

Satıcı’nın Açık Adresi: Mahmutbey Mh. 2434 Sk. Aslan Plaza No:132 İç Kapı No: 21 Bağcılar/İstanbul

Satıcı Mersis No: 0577034026500010

 

Satıcı’nın E-posta Adresi: destek-konyalisaat@danielwellington.com

ALICI’NIN BİLGİLERİ

Alıcı İsim/Unvanı:

Alıcı’nın Adresi:  

Alıcı’nın Telefonu:

Alıcı’nın E-posta Adresi:

SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

 

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyatı (KV dahil)

Kargo Ücreti

İndirim / Kupon

Toplam Fiyat (KDV dahil)

 

 

 

 

ÖDEME VE TESLİMAT ŞARTLARI

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli:

Ödeme Şekli:

Taksit Sayısı:

Alınan Vade Farkı:

Vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

Alıcı’nın ödeyeceği ek masraf:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.  

Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeli, Arıkan Mağazacılık A.Ş. tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir

 

ALICI’NIN CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurmak suretiyle veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya açık cayma beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Açık Adres: Mahmutbey Mh. 2434 Sk. Aslan Plaza No:132 İç Kapı No: 21 Bağcılar/İstanbul

E-posta: destek-konyalisaat@danielwellington.com

Satıcı, Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde, Alıcı'ya iade edecektir.


 Cayma hakkının kullanılması halinde formunuzda belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu formda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu mal ile beraber söz konusu malın faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu malın satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Alıcı, aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

 

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Satıcı’nın Bilgileri başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabilir.

Diğer Bilgiler:

Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.

Alıcı, tr.danielwellington.com internet sitesi üzerinden seçtiği ürüne ilişkin siparişi onayladığında ödeme yükümlülüğünün doğacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

Alıcı ve Satıcı arasında sözleşmenin kurulmasından sonra Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin bir sureti Alıcı’nın burada belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan kişisel bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin tam ve doğru olmasından sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda Alıcı, tr.danielwellington.com internet sitesi üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.

 **

preLIMINARY ınformatıon form

This Preliminary Information Form includes the information that is required to be given by the Seller before the execution of the Distant Sales Agreement to be concluded with the Seller whose information is given below within the scope of the Law on the Protection of the Consumer No 6502 and the Regulation on Distant Sales Agreements. This information is given for commercial purposes, within the framework of the principles of good faith, in a way to protect the minors and those who lack the ability to distinguish or restricted adults. This Preliminary Information Form is an annex and an integral part of the Distant Sales Agreement to be concluded with the Seller whose information is given below.

INFORMATION ON THE SELLER

Seller’s Corporate Name: Arıkan Mağazacılık A.Ş.

 

Seller’s Address: Mahmutbey Mh. 2434 Sk. Aslan Plaza No:132 İç Kapı No: 21 Bağcılar/İstanbul

 

Seller Mersis No: 0577034026500010

 

Seller’s E-mail: destek-konyalisaat@danielwellington.com

INFORMATION ON THE BUYER

Buyer’s Full Name/Title:

Buyer’s Address:

Buyer’s Phone:

Buyer’s E-mail:

 

BASIC QUALIFICATIONS OF THE GOODS OR SERVICES SUBJECT TO THE AGREEMENT

 

Product Code and Name

Amount

Unit Price (VAT included)

Courier Fee

Discount / Coupon

Total Price (VAT included)

 

 

 

 

PAYMENT AND DELIVERY DETAILS

Total product price excluding courier fee:

Courier fee:

Total product price including all taxes and courier fee:

Payment method:

Number of installments:

Received carrying charge:

Interest rate used in carrying charge:

Additional cost to be paid by the Buyer:

Delivery address:

Person to be delivered:

The good/goods covered under this agreement will be delivered to the Buyer or the person/institution at the address designated by the Buyer within a period of 30 (thirty) days as of the receipt of the order by the Seller, for each good depending on the distance of the Buyer’s delivery address, provided that the delivery time will not exceed the legal time period of 30 (thirty) days.

The total product price stated above is collected from the Buyer by ARIKAN MAĞAZACILIK A.Ş.

BUYER’S RIGHT OF WITHDRAWAL

 

The Buyer may exercise his right of withdrawal within 14 (fourteen) days from the date of receipt of the goods by the Buyer or the third party designated by the Buyer in the agreements regarding the delivery of the products, and within 14 (fourteen) days from the date of the agreement for the service performance, without undertaking any legal and criminal liability and

without any justification. The Buyer can also use his right of withdrawal within the period starting from the conclusion of the agreement until the delivery of the goods.

The Buyer can exercise his right of withdrawal by filling out the withdrawal form delivered to him/her with the order or by delivering an express statement stating the withdrawal decision to the Seller. The said form or the express withdrawal statement must be directed to the Seller in writing or with a permanent data provider before the expiry of the right of withdrawal. The contact information of the Seller where the withdrawal notification can be made is as follows:

Address: Mahmutbey Mh. 2434 Sk. Aslan Plaza No:132 İç Kapı No: 21 Bağcılar/İstanbul

E-mail: destek-konyalisaat@danielwellington.com

Within 14 (fourteen) days from the date of receipt of the notification in respect of Buyer’s exercise of its right of withdrawal, the Seller shall refund the Buyer all payments made by the Buyer to the Seller in respect of the relevant goods or services, including the delivery costs, if any, in a lump in accordance with the payment instrument used during the purchase and without imposing any cost or liability to the consumer.

In the event that the Buyer exercises his right of withdrawal, the courier company specified by the Seller that will take the delivery of the product is *. In the event that the right of withdrawal is used, if the goods are returned through the courier company specified herein, the Buyer shall not be responsible for the costs related to the return. In the event that the Buyer sends the goods to be returned with a courier company other than Seller’s contracted courier company set forth hereunder, the Seller will not be responsible for the courier costs for the return and any damages suffered by the goods during the cargo process.

The Buyer is required to return the goods to the Seller within 10 (ten) days from the date of the notification in respect of his/her exercise of the withdrawal right. Along with the goods subject to the return, the invoice, box, package, standard accessories, if any, of the respective good and other products gifted due to the purchase of the said good must be returned to the Seller in full and without damage. The Buyer must use the goods in accordance with its operation, technical specifications and instructions for use within the withdrawal period, otherwise it will be responsible for any changes and deteriorations in the product.

 

CIRCUMSTANCES THAT THE RIGHT OF WITHDRAWAL CANNOT BE USED

 

The Buyer accepts, declares and undertakes that he is aware of the fact that he/she cannot use the right of withdrawal in the following cases:

 1. Agreements for goods or services whose price varies depending on fluctuations in financial markets and which are not under the control of the seller or supplier,
 2. Agreements related to the products which is prepared in accordance with the consumer’s needs or personal requests,
 3. Agreements related to the delivery of goods that may deteriorate quickly or expire,
 4. Agreements for the delivery of products whose protective elements such as packaging, tape, seal, package have been opened after the delivery and their return is not suitable for health and hygiene,
 5. Agreements for goods that are mixed with other products after delivery and which cannot be separated due to their nature,
 6. Agreements related to books, digital content and computer consumables presented in tangible environment in case protective elements such as packaging, tape, seal, package are opened after delivery of the goods,
 7. Agreements for the delivery of periodical publications such as newspapers and magazines, except those provided under the subscription agreement,
 8. Agreements related to accommodation, transportation of goods, car rental, food and beverage supply and the evaluation of leisure time for entertainment or recreation purposes, which must be carried out on a specific date or period,
 9. Agreements for services performed instantly in electronic environment or for intangible products delivered to consumers instantly,
 10. Agreements for services which are executed with the approval of the consumer before the expiration of right of withdrawal period.

 

SELLER’S SOLUTION METHOD FOR COMPLAINTS

The Buyer may convey his complaints regarding the purchased goods and/or services to the Seller directly (using the contact addresses specified under the Seller’s Information heading above). If the complaint is submitted, the Seller will provide all possible support to resolve the issue.

DISPUTE RESOLUTION

In case of disputes related to the agreement, applications for disputes can be made to the Arbitration Committee for Consumer Problems where the Buyer purchased the product or where his/her official residence is located within the monetary limits defined by the Ministry of Customs and Trade every year, and to the Consumer Courts with respect to the disputes above the said value.

Other Information:

As long as there is a reasonable explanation, the Seller may supply another product with equal quality and price if Seller notifies the Buyer and obtains Buyer’s express approval before the expiration of its contractual obligation.

In case the Seller fails to fulfill its contractual obligations due to the product or service subject to the order becoming impossible to fulfill, the Seller will inform the Buyer in writing or with a permanent data storage within 3 (three) days of the date of becoming aware and the Seller will refund all charged amount including the delivery costs within 14 (fourteen) days as from the notification at the latest.

The Buyer knows and accepts that he/she will be obliged to pay following his approval for the ordered product on the website https://tr.danielwellington.com/

Following the establishment of an agreement between the Buyer and the Seller, a copy of the Preliminary Information Form and Distant Sales Agreement will be sent to the Buyer’s e-mail address indicated herein.

Buyer is responsible for the accuracy of his personal information and payment information contained in this Preliminary Information Form and Distant Sales Agreement. In the event that this information is incomplete or incorrect, the Buyer is obliged to update this information from his account on the website https://tr.danielwellington.com