GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR SOSYAL MEDYA İŞBİRLİĞİ

Bu genel şartlar ve koşullar ("Şartlar"), sizin ("siz" veya "Yaratıcı") ve Daniel Wellington AB, reg. HAYIR. 556875–5937, kayıtlı adresi Vasagatan 12, 111 20 Stockholm, İsveç'tir (“biz” veya “DW”). DW ve Oluşturan ayrıca ayrı ayrı "Taraf" ve topluca "Taraflar" olarak anılabilir. Lütfen bu şartları ve buna bağlı gizlilik bildirimini okuyup anladığınızdan emin olun. Sizinle bizim aramızdaki bağlayıcı bir sözleşme ("Sözleşme") DW ekibinin yetkili bir üyesinin yazılı onayının ardından yerine getirilir, e-posta yeterli olur.

1. Hizmetler

Bizimle bu Koşullar üzerinde bir Sözleşme imzalayarak, DW ve DW'nin ürünlerini Sözleşmeye uygun olarak sizin ve bizim üzerinde mutabık kaldığımız sosyal medya hesaplarında ("Hesap(lar)") tanıtmayı taahhüt etmektesiniz. Hesap(lar)ınıza kaç gönderi oluşturacağınız ve yükleyeceğiniz konusunda anlaşacağız (bireysel olarak bir "Yayın", topluca "Yayınlar"). Yayın(lar) her zaman münhasıran DW hakkında olacaktır.

Yayınlar, Taraflar arasında mutabakata varıldığı şekilde resimlerden/videolardan ve metinlerden oluşacaktır (“İçerik”). Yayınlara ilişkin daha ayrıntılı bilgi ve gereksinimler aşağıda ve DW tarafından size sağlanan brifinglerde ve/veya diğer bilgilerde belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen hizmetler bundan sonra “Hizmetler” olarak anılacaktır.

2. İçerik ve Yayın Gereksinimleri

Aşağıdaki koşullar ve gereklilikler tüm Yayınlar için geçerlidir:

a) İçerikte kullanılan resim/videolar yüksek kalitede çözünürlükte, bulanıklık içermemeli ve her türlü ses yüksek ve net olmalıdır. DW tarafından sağlanan ürünler İçerikte merkezi bir konuma sahip olmalıdır ve bir saat ise, saat ve saatin yüzü İçerikte Daniel Wellington logosu saatin üzerinde açıkça görülebilir ve okunabilir şekilde gösterilmelidir. Tüm yazılı metinler açık ve okunaklı bir yazı tipi ve boyutunda yapılmalıdır. DW'nin önceden yazılı onayı olmadan İçerikte başka hiçbir aksesuar, marka veya dikkati üründen çekecek dikkat dağıtıcı unsurlar görüntülenemez.

b) İçerik, bu Koşullarda, Sözleşmede ve ayrıca DW tarafından paylaşılan herhangi bir özette belirtilenlere uygun olacak ve bunları içerecektir. DW, yayınlanan Yayınların brifing veya anlaşmaya uygun olmaması durumunda, yayınlanan Yayınların kaldırılmasını ve/veya düzenlenmesini ve yeniden yüklenmesini talep etme hakkına sahiptir.

c) Oluşturan, İçeriği en kısa sürede onay için DW yetkilisine (resimler JPEG formatında gönderilecektir) göndermelidir. Oluşturan ve DW yetkilisi aksini kabul etmedikçe İçerik, kararlaştırılan gönderme zamanından en geç üç (3) iş günü önce onay için gönderilecektir.

d) Yaratıcı, Sözleşme uyarınca herhangi bir Yayının yayınlanmasından on iki (12) saat önce ve on iki (12) saat sonra Hesap(lar) üzerinde başka herhangi bir ticari yayın yayınlamayacaktır.

e) Yayınlar kalıcı olacaktır ve DW tarafından aksi yazılı olarak talimat verilmedikçe aktif olarak kaldırılamaz.


f) İçerik Oluşturucu, her Yayın ilanı tarihinden bir (1) ay önce ve bir (1) ay sonra DW'ye münhasır olmayı taahhüt eder, yani Yaratıcı, bu süre zarfında DW'ye rakip bir şirketle (saat veya aksesuar satan bir şirket olarak) rakibin ürünlerini pazarlamak için herhangi bir mevcut iş ilişkisi başlatamaz veya yürütemez. Bu, bir metinde veya etikette rakip markadan bahsetmeyi içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır.

3. Tazminat

Yaratıcı ve DW, Sözleşmedeki Hizmetlerin tazminatı konusunda anlaşacaktır. Taraflar aksini kabul etmedikçe, Hizmetler Sözleşmeye uygun olarak eksiksiz olarak sağlandığında DW tarafından Yaratan'a tazminat verilecektir ve Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin ifası için geçerli olabilecek tüm vergiler (varsa KDV dahil), harçlar, harçlar vb. Oluşturucu tarafından karşılanacaktır.

Yaratıcı, Taraflar arasındaki Sözleşmede açıkça kararlaştırılandan başka herhangi bir tazminat alma hakkına sahip değildir. DW bu nedenle, Taraflar bu tür bir tazminatı önceden yazılı olarak kabul etmedikçe, İçeriğin oluşturulması için herhangi bir masrafı, seyahat masraflarını, konaklama masraflarını vb. karşılamayacaktır. Oluşturucunun masraflar için tazminat alma hakkı varsa, DW yalnızca gerçek maliyeti tazmin edecek ve herhangi bir ek ücret veya ücret ödemeyecektir. Masrafların herhangi bir tazminatı ödenmeden önce Yaratan'dan harcamalara ilişkin makbuz veya fatura ibraz etmesi istenecektir.

4. Reklam taahhüdü

Yaratıcı, DW için herhangi bir pazarlama hizmeti gerçekleştirirken veya Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, reklam ve pazarlama ile ilgili tüm geçerli yasalara ve düzenlemelere ve ayrıca Hesap(lar) üzerinde geçerli olan tüm platform koşullarına uymalıdır. Bu, Yayınları görüntüleyenlere Yayınların DW reklamı olduğunu doğrudan açıklamak için altyazıya #SPONSORED veya #AD gibi açıklama dilinin (veya gerekli dil çevirileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasaların gerektirdiği ek bilgilerin) eklenmesini içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Açıklamalar gizlenemez. Açıklamalar bunun yerine bir Yayının başında ve varsa Hesap(lar)daki "daha fazlasını göster" düğmesinin üzerinde açık ve belirgin bir şekilde yapılmalıdır. Videolarda, İçerik Oluşturucu ayrıca videonun başında videonun DW reklamı olduğunu sözlü olarak açıklamalıdır. Koşullar ne olursa olsun, Yaratıcı her zaman ve her durumda bu 4. bölüme uymakla yükümlü olacaktır. Bu, örneğin yerel yasalara ve standartlara uygun olarak gerekli açıklamaların DW tarafından sağlanan bir başlığa eklenmesi anlamına gelir.

5. Çeşitli

DW'nin iş birliği ortağı olarak Yaratıcı, aşağıdakilere uymayı kabul eder:

a) DW, işi veya ürünleri hakkında yanlış beyanlarda bulunmamak veya DW'nin imajıyla tutarlı olmayan (sahte, şiddet içeren veya cinsel içerik gibi), tüketicileri yanıltıcı veya geçerli düzenlemelere ve eylemin veya ihmalin gerçekleştiği platformun kullanıcı hüküm ve koşullarına uymayan bilgiler sunmamak.

a) DW, işi veya ürünleri hakkında yanlış beyanlarda bulunmamak veya DW'nin imajıyla korunmayan (sahte, şiddet içeren veya cinsel içerik gibi), tüketicileri yanıltıcı veya geçerli değerlere ve eylemin veya ihmalin korunma platformun kullanıcı hüküm ve kısıtlamalara uymayan bileşenleri sunmakmak.

c) Belirli bir İçeriğin üzerinde anlaşmaya varılanla uyuşmaması halinde, Yaratıcı, üzerinde anlaşmaya varılan son tarihleri ​​göz önünde bulundurarak, pratik olarak mümkün olan en kısa sürede, 1) İçeriği düzeltecek veya 2) doğru olan yeni İçerik oluşturacaktır. DW, her durumda iki alternatiften hangisinin uygulanacağına karar verme hakkını saklı tutar. Bu madde c) kapsamındaki herhangi bir eylem, asla DW tarafından verilecek ek tazminatla sonuçlanmayacaktır.

d) Yaratıcı, DW'ye ve bağlı şirketlerine, İçeriği OOH, DOOH, baskı, halkla ilişkiler, dergiler, haber bültenleri, çevrimiçi, DW'nin ve bağlı web sayfalarında, sosyal medya pazarlamasında, POS'ta, mağaza içi ekranlarda ve ticari fuarlar/etkinlikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm dahili ve harici dijital, basılı ve hareketli ortamlarda serbestçe kullanma, yeniden yayınlama, çoğaltma ve düzenleme için telifsiz, kalıcı, dünya çapında bir lisans verir. DW, yasal gereklilikler ve genel iş uygulamaları uyarınca, ancak tamamen DW'nin kendi takdirine bağlı olarak karar vereceği şekilde, Yaratıcıya atıfta bulunabilir. Yasaların izin verdiği ölçüde, Yaratıcı İçerik üzerindeki manevi haklarından feragat eder. İçeriğe ilişkin bu lisans, DW ve bağlı şirketleri tarafından, Daniel Wellington markası altında ürünlerin tanıtımını yapmak amacıyla üçüncü taraf işbirlikçilere devredilebilir ve alt lisansları verilebilir.

e) DW, Yayınların görünürlüğünü artırmak için Instagram/Facebook/TikTok aracılığıyla Yayınların reklamını parasal yollarla yapma hakkına sahiptir (ancak böyle bir yükümlülüğü yoktur). Bu nedenle Yaratıcı, bir Yayını yüklerken (yani, Hesap(lar)daki önceden ayarlardan "İş ortaklarının tanıtım yapmasına izin ver" seçeneğine tıklayarak veya ilgili platformda bulunan benzer bir prosedürle) her bir Yayın için DW reklamveren hakları verecektir ve Sözleşmenin süresi boyunca her Yayın için bu tür reklamveren haklarını koruyacaktır.

f) Yaratıcı, telif hakkı, ticari marka hakları, telif hakkı toplama topluluklarından lisanslar (varsa) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İçeriğin tüm haklarına sahip olduğunu ve bunlarla ilgili tüm ücretleri ödediğini garanti eder. İçerik Oluşturucu ayrıca, İçerikte görünen herhangi bir bireyin gerekli tüm onaylarını aldığını ve DW'ye bu Koşullarda açıklanan amaç için İçeriğin ücretsiz kullanımını verme hakkına sahip olduğunu garanti eder. Şüpheye mahal vermemek adına, DW İçeriği kendi hesaplarında yayınlama veya başka bir şekilde kullanma hakkına sahip olacaktır, ancak hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

g) Oluşturucu, DW'nin sosyal medyadaki faaliyetlerini nasıl yürüttüğü hakkında aldığı bilgiler, yeni ürün sürümleri veya iş açısından DW'ye duyarlı olabilecek diğer bilgiler dahil olmak üzere DW ile olan tüm iletişimini gizli tutmalıdır. Bu gizlilik yükümlülüğü, Taraflar arasındaki Sözleşmenin herhangi bir feshinden sonra da geçerli olacaktır.

h) İçerik Oluşturucu, yayınlanmamış DW ürünlerinin görünür olduğu İçeriği oluşturmak amacıyla DW tarafından yayınlanmamış DW ürünleri almışsa, söz konusu DW ürünleri bu Koşullardaki gizlilik taahhüdü kapsamındadır ve Oluşturucu, DW tarafından yazılı olarak belirtildiği üzere piyasaya sürülmemiş DW ürünlerini yayınlanma tarihinden önce giyemez, yayınlayamaz, dağıtamaz, paylaşamaz veya başka bir şekilde gösteremez.

i) İşbirliği için gerekli olan DW ürünleri, Yaratıcı tarafından sağlanan adrese gönderilecektir.

6. Taraflar ve Yaratıcı garantileri hakkında

Yaratıcı, gerekli tüm vergi sertifikaları dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerine uymak için gerekli olabilecek tüm lisanslara sahip olduğunu beyan ve garanti eder.

Taraflar arasındaki ilişki, bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir. Bu Koşullarda veya Sözleşmede yer alan hiçbir şey, DW ile Yaratıcı arasında herhangi bir temsilcilik, ortaklık, ortak girişim veya başka bir ortak girişim, istihdam veya güvene dayalı ilişki oluşturduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Taraflardan hiçbiri, herhangi bir şekilde diğer Taraf adına sözleşme yapma veya diğer Tarafı bağlama yetkisine sahip olmayacaktır. Bu nedenle, DW'nin (burada açıkça belirtilenler veya Taraflar arasında yazılı olarak aksi kararlaştırılanlar dışında) belirli ödemeler yapma yükümlülüğü olmayacaktır. DW, Yaratıcının (i) adına, (ii) adına veya (iii) Yararına herhangi bir vergiden, çalışanlara sağlanan faydalardan veya benzerlerinden sorumlu olmayacaktır.

Yaratıcı, DW'nin Yaratıcıya herhangi bir sigorta sağlamayacağını ve Yaratıcının bu Sözleşme kapsamında Yaratıcıya sağlanan herhangi bir tazminatla (parasal, faydalı veya başka bir tazminat türü) (veya benzeri) bağlantılı olarak ödenmesi gereken tüm vergileri ve masrafları (bordro vergileri ve sosyal güvenlik ücretleri dahil) ödeme yükümlülüğünü yalnızca Yaratıcının sürdüreceğini kabul ve beyan eder.

7. Zararlar ve sorumluluk

DW hiçbir koşulda, Yaratıcının Sözleşme kapsamındaki ifasından veya ifa edememesinden kaynaklanan mülke ve/veya kişiye verilen zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir dolaylı, arızi, dolaylı, örnek teşkil eden, cezai, özel veya diğer zararlardan sorumlu tutulamaz. Geçerli yargı alanındaki yasa veya yönetmelikler Yaratıcının Hizmetlerden herhangi birini yerine getirmek için bir lisansa sahip olmasını gerektiriyorsa ve böyle bir lisansa sahip değilse, DW'nin Yaratıcının bu tür düzenlemelere uymamasından dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Yaratıcı, DW'yi bu Şartların ve Sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan tüm iddialara, yükümlülüklere, maliyetlere, giderlere, zararlara ve kayıplara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve bunlardan masun tutmayı kabul eder.

8. Sözleşmenin oluşturulması, süresi ve feshi

Taraflar arasında bağlayıcı bir anlaşma, DW'nin yetkili bir temsilcisi tarafından e-posta yeterli olacak şekilde yazılı olarak onaylandığında akdedilmiştir. Bu Koşullar, Sözleşmenin entegre bir parçası olacaktır. Taraflar, Hizmetlerin yerine getirilmesi için tarihler üzerinde anlaşacaklardır ve Taraflar aksini kabul etmedikçe Sözleşme, hangisi daha önce gerçekleşirse, tüm Hizmetler yerine getirildiğinde veya DW Yaratıcıya tam olarak tazminat ödediğinde feshedilir.

Yaratıcının Anlaşmanın şartlarına (anlaşılması açısından bu Şartları içerir) uymaması durumunda, DW yazılı bildirimde bulunarak Anlaşmayı derhal feshetme ve/veya DW'nin takdirine bağlı olarak Yaratıcı tarafından oluşturulan ve yayınlanan ek İçerik gibi her bir ihlal için makul tazminat alma hakkına sahiptir. DW'nin Sözleşmeyi bu noktaya uygun olarak feshetmesi durumunda, DW'nin Oluşturan'a tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur. Bu durumda DW, Yaratıcıdan DW'den aldığı herhangi bir DW ürünü için ödeme yapmasını ve/veya DW tarafından ödenen herhangi bir tazminatı geri ödemesini talep etme hakkına sahiptir.

Yukarıdakilere ek olarak, DW iyi niyetle DW ile Yaratıcı arasındaki iş ilişkisinin DW'nin itibarına veya markasına ciddi şekilde zarar verdiğine veya vereceğine inanırsa (belgelenmiş gerçeklerle makul şekilde hareket ederek) yazılı bildirim üzerine derhal geçerli olmak üzere Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

Şartlar ve Sözleşme, İsveç yasalarına göre yorumlanır ve İsveç yasalarına göre yönetilir. Bu sözleşmeden veya sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf veya iddia veya sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliği, nihai olarak, hızlandırılmış tahkim prosedürü için Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü Kurallarına uygun olarak tahkim yoluyla çözülecektir. Tahkim yeri Stockholm, İsveç olacaktır. Taraflar İsveççe kullanmayı kabul etmedikçe, tahkim yargılamasında kullanılacak dil İngilizce olacaktır.